Dab’s Code, oftewel huis’regels’

Bij Club Dab is de magical power te vinden in de gedeelde aspiratie om je zelf te zijn, als medewerker en als gast. We doen er alles aan Club Dab zo aantrekkelijk én veilig mogelijk te maken. Aanwijzingen van pandbeheerder en medewerkers zijn hierop gericht en dien je te allen tijde op te volgen. Kom je in jeans, joggingbroek of in mantelpak, op high heels of op blote voeten? Qua image: alles, mits verzorgd en niet aanstootgevend, kan bij Dab.

Qua attitude hanteren we enkele huisregels, omdat we het belangrijk vinden dat iedereen zich veilig voelt op en rond de dansvloeren. Kun je je daarin vinden? Dan ben je van harte welkom.

Vangen we signalen op van intimiderend/abusief gedrag, dan behouden we ons het recht je de toegang te ontzeggen. Over toepassing van de huisregels wordt gedurende de avond geen discussie gevoerd. Voor op- en of aanmerkingen kan men zich schriftelijk wenden tot de organisator.

Met het deelnemen aan de activiteiten van Club Dab verklaar je dat je akkoord bent met onderstaande huisregels. Overtreding van de huisregels kan tot verwijdering leiden.

Met het maken en hanteren van deze ‘code’ tracht Club Dab een fijne, vrolijke, integere club te zijn.

Cu on Dab’s dancefloors, het Dab-team

Dab’s Code/huisregels:

Houding gasten en medewerkers

Gasten die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, worden bij binnenkomst niet toegelaten. Dab bedingt een relaxte houding en dito gedrag van alle genodigden. Zoals hierboven al genoemd worden agressie, dominantie, discriminatie in toon of houding niet getolereerd. Ook bij signalen van abusief of grensoverschrijdend gedrag, wordt aan de betreffende gast de toegang per ommegaande ontzegd.

Foto / Video

Het is niet toegestaan om foto- of video-opnames te maken.
Voor promotie doeleinden kan het echter voorkomen dat er beeldopnames op en rond de dansvloer worden gemaakt. Als dit je privacy negatief beinvloedt, kun je dat aan de fotograaf melden, dan wordt er actie op ondernomen.

Schoenen of blote voeten?

Dab is geen blotevoetendisco, maar er wordt steeds meer barefeet gedanst. Dus…is het druk en zijn er veel blote voeten om je heen? Of is het druk en sta je blootsvoets tussen een paar stevige stappers? Kies een veilig stukje dansvloer. Smalle of scherpe hakken, worden, hoe mooi ze ook zijn, niet toegelaten op de parket dansvloeren.

Drankjes/eten

Er mogen geen flesjes of glazen meegenomen worden óp de dansvloer. De gezellige foyer is er voor chillen en chatten, de bar voor booze en bites. Het is wel toegestaan je drankje te nuttigen aan de kant van de dansvloer.

Dansvloer is geen chatroom

Club Dab is bedoeld voor echte dansliefhebbers. Gasten van Dab komen ook echt om te dansen, en in die zin is het niet de bedoeling dat er op de dansvloer lange gesprekken plaats vinden. Dus wil je lekker kletsen, dan zoek je een plekje in de foyer of op een van de zitjes langs de dansvloer.

Spullen

Jassen, tassen en schoenen mogen niet langs de kant van de dansvloeren worden gelegd. Voor je jas is er een kapstok/kleedruimte. Ben je een kledingstuk kwijt, neem dan contact op met Club Dab via het contactformulier, misschien wordt het gevonden bij het opruimen. Noot: Je bent zelf verantwoordelijk voor vermissingen of beschadigingen. Club Dab is in geen geval aansprakelijk te stellen voor letsel en/of diefstal.

EHBO

Is er eerste hulp nodig, zorg dan dat er zo snel mogelijk een medewerker (deurman, beheerder of gastvrouw) op de hoogte wordt gesteld.

Diversen

Bij constatering van wangedrag of openbare geweldpleging wordt de politie gewaarschuwd.
De gastvrouw en de beheerder van Club Dab c.q. evenementlocatie hebben te allen tijden het recht om de huisregels te verscherpen of af te zwakken zonder dat andere bezoekers hier rechten aan kunnen ontlenen.

Het is niet toegestaan om nevenruimten zoals de keuken, kelder/opslagruimten, lift of bovenetages in het pand te betreden als daar niet uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven door de beheerder van het pand.

Elke toezichthouder of overheidsfunctionaris in functie dient zich bij binnentreden direct te legitimeren.